"Každý občas potřebuje svou světlušku, aby viděl ty, co žijí ve tmě..."

Den, kdy svítí světlušky, resp. V září světlušky září je celonárodní charitativní sbírka, kterou organizuje Nadační fond Českého rozhlasu Světluška. "Světluška provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti." Finanční prostředky získané prodejem sbírkových předmětů jsou obecně využívány na podporu a zkvalitnění života nevidomých v České republice, konkrétně se jedná např. o nákup speciálních pomůcek, osobní asistenci, přepis učebnic do Braillova písma, výcvik vodících psů, integraci zrakově postižených žáků do bežných škol a financování projektů. Světluška se soustřeďuje na pomoc konkrétním lidem, o čemž se můžete přesvědčit v krátkých videofilmech zde.

Vždy v první polovině září se koná sbírková akce, během níž se dobrovolní prodejci pomocí tykadel a křídel přestrojí za světlušky a vydají se rozsvěcovat ulice českých měst. Finanční příspěvky za drobné předměty (silikonové náramky, odznaky, tykadla, magnety, píšťalky aj.) shromažďují do zapečetěných lucerniček. Den, kdy svítí světlušky je akce mediálně známá a podporovaná řadou českých známých osobností.

ZŠ Botičská se této akce aktivně zúčastnila v roce 2011, v roce 2013,v roce 2014 a v roce 2015. Žáci druhého stupně se stali světluškami, aby "posvítili" na cestu nejen žákům a zaměstnancům školy, ale též obyvatelům Prahy 2. Pokaždé se jim podařilo prodat téměř všechny sbírkové předměty, které mají k dispozici. Certifikát ze sbírky uskutečněné v roce 2013 si prohlédněte zde.

Za tři ročníky, kterých se žáci ZŠ Botičská zatím zúčastnili, se jim podařilo nashromáždit přes 100 000,- Kč pro Nadační fond Světluška!

Je velmi pravděpodobné, že i v dalších ročnících této sbírky se objeví dobrovolnící ZŠ Botičská a pokusí se o naplnění svých lucerniček mincemi i bankovkami, které posléze pomohou podpořit a zkvalitnit život nevidomých v ČR.

Den, kdy svítí světlušky 2013

Den, kdy svítí světlušky 2014

Den, kdy svítí světlušky 2015

Nadační fond ČRo Světluška zodpovídá za další akci související se světem nevidomých, která jej přibližuje osobám bez zrakového postižení. Řec je o projektu Kavárna POTMĚ. Jedná se o kavárnu, kde je absolutní tma, a kde obsluhují nevidomí kavárníci. V červnu 2013 navštívili kavárnu zájemci z tehdejší VI. třídy. Info a foto z jejich návštěvy naleznete ZDE. V červnu 2014 se do kavárny vypravila skupinka zájemců z 2. stupně, více ZDE.

Svět nevidomých se snažíme poznávat a chápat i na jiných kulturních akcích, které již s Nadačním fondem ČRo nesouvisejí. Mnoho tříd ZŠ Botičská navštívilo originální Neviditelnou výstavu a dvě z nich také interaktivní výstavu Moje cesta (info a foto ZDE) organizovanou projektem Chodící lidé.