Školská rada je orgán zřizovaný dle § 167 školského zákona. Jedná se o "orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy". Třetina členů Školské rady je do funkce jmenována zřizovatelem, třetina je volena zákonnými zástupci žáků a třetinu volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a její zasedání iniciuje její předseda. Školská rada projednává zprávy České školní inspekce, schvaluje školní a klasifikační řád, podílí se na tvorbě koncepce školy a schvaluje výroční zprávy o činnosti školy. 

 

Členové školské rady

Zástupci zákonných zástupců žáků:

  • Ing. Lenka Hájková
  • Martina Janoušková
  • Barbora Bürgerová - předsedkyně školské rady

Zástupci pedagogických pracovníků školy:

  • Mgr. Lenka Bernatová - místopředsedkyně školské rady
  • Mgr. Gabriela Adamová
  • Tomáš Svoboda

Zástupci zřizovatele:

  • Ing. Michaela Jírovcová - členka zastupitelstva
  • Bc. Jana Cagašová - členka zastupitelstva
  • Mgr. Jakub Drábek - člen zastupitelstva