Školní akce

více

Zase po roce se děti naší školy dočkaly karnevalu. O tom, že se pečlivě připravily, vypovídaly opravdu nádherné masky, které si připravily. Děti si užily hudby, tance, soutěží a spousty zábavy.

více

více

Minulý týden navštívily některé děti 1. stupně opět divadlo Minor, kde shlédly pohádku Nebojsa. Přenesly se do světa kouzel a čar a zjistily, že láska je nejmocnější kouzlo na světě. 

více

více

Předvánoční období se i v tomto školním roce neslo v duchu příprav na Vánoční jarmark. Všechny třídy pečlivě trénovaly svá vystoupení, a proto jsme v úterý 18. prosince zažili krásný večer s pestrým programem. V prosinci se také všichni žáci pilně věnovali výrobě věcí na trhy, proto i tentokrát čekaly v prvním patře stánky s mnoha zajímavými výrobky.

více

3. 10. 2018 se v našem sportovním areálu konalo obvodní kolo v minikopané pro žáky 6. - 9. ročníku z Prahy 2. Při této příležitosti jsme slavnostně otevřeli zrekonstruované hřiště. Žákům hřiště předal pan radní Ing. Jaroslav Šolc.

více