Školní akce

Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 v naší škole se v pondělí 1. 9. 2014 odehrálo za účasti vzácných hostů – prvňáčky zde přivítali místostarostka MČ Praha 2 pro oblast školství, mládeže a volnočasových aktivit paní Jana Duchková a primátor Hlavního města Prahy pan Tomáš Hudeček.

více

Kdo? Pozorný čtenář našich stránek už to ví. Je to Vašek Hájek, žák osmé třídy.

více

Jako každým rokem, tak i letos se u nás konal Vánoční jarmark. V pátek 13. 12. 2013 se tělocvičny a chodby zaplnily stánky s výrobky s vánoční tematikou a vánočně naladěnými rodiči, dětmi i učiteli. Na Jarmarku jsme mohli mezi diváky přivítat i paní Ing. Folprechtovou, vedoucí odboru školství MČ Prahy 2.

více

Je ráno, 5. prosince, a ve škole se něco děje. Deváťáci sice přišli, ale  jejich třída je prázdná, nejsou nikde k nalezení. Až najednou se otevírají dveře jedné z učeben, důstojně vychází Mikuláš spolu s andílky a za nimi se valí ryčící banda čertů.

více