Je pondělí 21. září ráno. Šesťáci se scházejí s batohy před školou, aby se vypravili na adaptační kurz do Rekreačního centra Blaník.

Nejprve míříme vlakem do Benešova, kde si krátíme čekání na autobus zastávkou v místní cukrárně a osvěžujeme se zmrzlinami. Poté se vydáváme autobusem do ubytovacího zařízení nedaleko Louňovic pod Blaníkem. Autobus nám staví naštěstí kousek do od areálu, proto nemusíme naše zavazadla nosit daleko. Po obědě společně procházíme táborový areál a seznamuje se s novým prostředím. Čeká nás také několik zajímavých kolektivních her. V jedné z her stojíme v kruhu a držíme se všichni za ruce. Jedna dvojice má vždy obruč navlečenou na propojené ruce. Úkolem je, aby obruč obešla celý náš kruh bez toho, abychom se rozpojili. Zjišťujeme, jak důležité je komunikovat, sdílet různé rady či tipy a pomáhat si se vším, na co jeden nestačí.

{gallery}/2015-2016/2015_09_21-24_Adaptak1{/gallery}

Po večeři nás čeká program ve společenské místnosti. První večer převládají seznamovací aktivity. Dozvídáme se spoustu nových věcí o naší nové paní učitelce a tipujeme, zda má radši knihu či film, svíčkovou či hamburger, zda jezdí raději k moři či na hory a spoustu dalších věcí.  Ti nejšikovnější z nás odhadli paní učitelku ve 13 z 15 odpovědí! Protože máme dva nové spolužáky, zjišťujeme zajímavosti i o svých spolužácích. Každý si vymýšlíme jednu otázku, kterou všem, včetně paní učitelek pokládáme, a poté sepisuje list plný zajímavých informací o každém z nás. Na závěr večera sestavujeme společně pravidla našeho kurzu, abychom zde vytvořili příjemné prostředí, ve kterém se všichni budeme cítit příjemně.

{gallery}/2015-2016/2015_09_21-24_Adaptak2{/gallery}

Je úterý 7:15 a budíček je tu. Abychom se ráno před snídaní probrali, je tu krátká rozcvička. Čeká nás několik koleček kolem hřiště, krátké protažení a na závěr žabáci přes celé hřiště a hned je nám všem i v chladném ránu mnohem tepleji. Po snídani se vydáváme do lesa zahrát si první týmovou hru.  Úkolem je přinést všechna písmenka ze stromů k zapisovateli a sestavit zprávu, která nám poví něco o tom, co nás čeká odpoledne. Vítězství dosáhl tým ve složení Péťa, Adam, Jára, Anička a Eliška. Ukázalo se, že nebylo nejdůležitější rychle a bezhlavě běhat po lese. K vítězství pomohla dobře zvolená taktika a především neustálá komunikace mezi členy týmu. Zprávu se podařilo vyluštit všem týmům, a proto všichni víme, jaké informace máme hledat při odpoledním výletu na Blaník. Před obědem si jdeme ještě trochu zasportovat a pořádáme krátký turnaj v týmové vybíjené. A protože se nakonec ukazuje i sluníčko a je tepleji, holky mohou jít konečně vyzkoušet zdejší krásné volejbalové hřiště, paráda! Kluci dávají přednost fotbalu a basketbalu a tak nezůstane žádné z hřišť nevyužité.

{gallery}/2015-2016/2015_09_21-24_Adaptak3{/gallery}

Po obědě se vydáváme na nedalekou horu Blaník. Cestou se ještě zastavujeme v Louňovicích u babičky paní učitelky Matějíčkové. Čeká nás zde malé občerstvení a první svačinka. Děkujeme! Poté nás už čeká jen výšlap do kopce na Blaník. Je krásný jasný den, proto vylézáme i na rozhlednu, abychom se rozhlédli po kraji. Výstup nahoru vyžaduje trochu odvahy, ale zvládáme jej nakonec všichni. Teď už jen nakoupit suvenýry, podepsat se do návštěvnické knihy a honem vyrazit ke skále, kde se podle pověsti skrývají Blaničtí rytíři. Abychom zažili tu správnou atmosféru, usazujeme se chvíli v lese u Veřejové skály, čteme si pověst o rytířích a nakonec jdeme obhlédnout, zda se přeci jen vchod k rytířům někde neukáže. Cesta zpátky do tábora nám utíká rychle. Večer nás čeká jen odpočinkovější program a hlavně brzy spát, ať jsme odpočinutí na další den!

{gallery}/2015-2016/2015_09_21-24_Adaptak4{/gallery}

Středu zahajujeme opět krátkou rozcvičkou. V dopoledním programu máme na programu několik důležitých věcí. Nejprve volíme zástupce do školního parlamentu. Volba byla napínavá až do samého konce. Bylo nutné uspořádat i druhé kolo vzhledem k vyrovnaným výsledkům našeho hlasování. Předsedkyní třídy byla zvolena Aneta, místopředsedy se stali David a Anička. Zvoleným zástupcům gratulujeme a přejeme hodně štěstí ve školním parlamentu!:) Po volbách společně sestavujeme třídní pravidla, která nás budou provázet celý druhý stupeň. Pravidla se snažíme vytvořit tak, abychom si ve třídě vytvořili bezpečné a příjemné prostředí, ve kterém se všichni budeme cítit dobře.  

Odpoledně nás čeká opět týmová hra. Vyzkoušíme si, jak jsme na tom se šikovností i rychlostí. Některé úlohy vyžadují také tvůrčí přístup i trochu kreativity. Není totiž vůbec lehké například nakreslit přísloví „s poctivostí nejdál dojdeš“ nebo vymyslet básničku, která bude obsahovat předem daná slova. Ale výsledky stály za to a při předčítání našich výtvorů jsme si všichni hodně nasmáli!

Poslední večer si sedáme ke společné práci a vyrábíme si památku na náš společný kurz – tiskneme trička. Každý pojal výrobu trochu jinak. Používali jsme razítka koupená, ale i z brambor „na míru“ vyrobená, nebo jsme se pustili odvážně do malby vlastních obrázků. Všechna trička byla rozhodně originální a moc povedená, jak se můžete v galerii přesvědčit. Na závěr večera přinášíme ještě kytaru a společně zpíváme několik táborových písní.

{gallery}/2015-2016/2015_09_21-24_Adaptak5{/gallery}

Je čtvrtek ráno a nás čeká poslední krátký výlet na nedalekou kozí farmu. Na farmě se seznamujeme s nástroji, které používali naši předkové, a nadšeně se vítáme se zdejšími zvířecími obyvateli. Největší atrakcí je však bezpochyby krmení koz. Každý dostáváme od farmáře suché pečivo a jdeme krmit! Ne všichni se vrháme do výběhu s důvěrou, přeci jen 80 koz, které se dožadují krmení, je hodně! Ale nakonec si všichni i tento zážitek užívámeJ. Poté jdeme ochutnat produkty zdejší farmy. Některým z nás kozí výrobky zachutnaly natolik, že musíme ještě nakoupit zásoby i domů. Poté se vydáváme pro naše zavazadla a pak už jen hurá do Prahy. Čtyři dny utekly jako voda a my se proto můžeme jen těšit na další společnou akci, která bude snad tak povedená, jako náš seznamovací kurz!

{gallery}/2015-2016/2015_09_21-24_Adaptak6{/gallery}

Děkuji všem žákům za krásný týden, paní učitelce Matějíčkové za skvělou organizaci a těším se na další společnou akci!

Mgr. Barbora Štambergová