V druhém zářijovém týdnu se šesťáci společně se svou třídní učitelkou vypravili na již tradiční adaptační kurz do Rekreačního střediska Blaník. Jak si jej - navzdory na září neobvykle chladnému počasí - užili se dozvíte níže.

Šesťáci se téměř v plném počtu sešli v pondělí 11. 9. ráno, aby se vypravili na cestu do CHKO Blaník, kde měli strávit tři chladné noci, aby se naladili na nový školní rok, připravili na režim druhého stupně, seznámili se více s třídní učitelkou a také aby si pohráli a strávili nějaký čas společně. Co si kdo zabalil, to si také nesl, což všichni zvládli statečně. Hned první den jsme využili místního bazénu, který byl krytý a vyhřívaný, a před večeří jsme se zrelaxovali pobytem ve vodě.

Ráno jsme se probouzeli do mlhavých a svěžích rán a dny jsme zahajovali krátkou rozvičkou pod vedením pí uč. Bernatové, abychom rozproudili krev v žilách a zahřáli se (v noci se v našich chatkách sice netopilo, ale na rozkaz pí uč. třídní museli všichni spát v ponožkách a pod dvěma peřinami...). Sportu někteří věnovali i svůj volný čas, ať už míčovým hrám, šiškované nebo jiným aktivitám.

Během čtyřdenního pobytu jsme absolvovali dva výlety. Nejprve jsme se vydali na Malý Blaník, na jehož vrcholu se nachází zřícenina gotické kaple sv. Magdaleny. Říká se, že místo je magické a nabité energií, což někteří vyzkoušeli. Dočetli jsme se, že smrku uprostřed kaple se přezdívá Mnich, a že v 90. letech kapli obýval poustevník ("A to je jako nějaký zvíře?"). Našli jsme tu ukryté různé medailonky a jiné předměty. Zpět do našeho tábora jsme se vydali kolem Býkovických rybníků. Ušli jsme celkem 9 km.

Cílem druhého výletu byla vlašimská PARAZOO, která se věnuje péči o zraněná zvířata nalezená v přírodě. Aktuálně jsou jejími chovanci např. vydry Fousek a Kapka, kuna Máša, liška Eliška, bílá sova Harry, divoký kocour Jack a krkavec Bob. Když se zranění podaří chovatelům vyléčit, vypouští zvířata zpět do volné přírody. Když ne, nechávají je v protorách záchranné stanice dožít. Díky komentované prohlídce jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí, např. že nemáme z lesa odnášet malé zajíčky, že na silnici poražené zvíře je nejlepší odklidit stranou nebo že nejčastější příčinou zranění ptáků je kontakt s dráty elektrického vedení. V této neobvyklé ZOO se všem líbilo. Po nezbytném nákupu suvenýrů jsme se vypravili zpět, kde na nás vzhledem k poslednímu večeru čekal táborák a noční hra.

Vzhledem k tomu, že jsme s sebou vzali pí uč. Bernatovou, hudebnici tělem i duší, věnovali jsme nějaký čas i hudebním aktivitám. Nejprve jsme se naučili hrát na ozvučné roury, a to písničku Skákal pes. Vypadalo to jednodušší, než to opravdu bylo, nicméně zadařilo se nám. Večer jsme pak z pí učitelky udělali jukebox - hrála nám na klávesy písničky na přání, které jsme zpívali ("rýbaroba rýbaroba rýbaroba ČU ČU").

Jedno dopoledne zavládla vskutku pracovní atmosféra - vytvářeli jsme třídní pravidla. Nejprve jsme diskutovali o smyslu pravidel, proč jsou důležitá a co by se bez nich asi stalo. Pak se sepsaly návrhy, z nichž potom každý tajnou a anonymní volbou vybral šest pro něj nejdůležitějších. Pokud Vás zajímá, jaká pravidla jsme si vybrali, navštivte naši třídu, kde se již brzy objeví!

Kromě všeho zmíněného jsme si samozřejmě taky hráli a poznávali se. Oblíbili jsme si hrací karty DIXIT, s nimiž nejen hrajeme hru, ale také pracujeme ve skupině. Šesťáci pěkně umí využít volný čas, a tak jej měli dostatek - někdo během nej sportoval, někdo si povídal, někdo četl nebo hrál šachy, zkrátka každý si našel neco, co ho zabavilo. Na programu nechyběl táborák a noční hra ("A proč to jako nemůžeme jít po dvou?!"). Celý adaptační kurz jsme ukončili přípitkem v táboře a návštěvou pí Daňkové, babičky pí učitelky třídní, v Louňovicích, která nás královsky pohostila.

 

Adaptační kurz se opravdu vydařil! Podekování patří pí uč. Bernatové za doprovod a hudební zábavu, p. psychologovi Klimešovi za doprovod a krásné fotografie, šesťákům za pěkné chování a bezproblémový průběh celé akce a Blaníkům za to, že nám vytvořily pěkné prostředí a (znovu) nás uvítaly ve svém kraji. Těšíme se na další společné akce!

Kristýna Matějíčková