Minulý týden se dvě třídy z naší školy rozhodly udělat něco pro dobrou věc.

4. B a 5. třída se zúčastnily projektu Teribear hýbe Prahou. Všechny děti i učitelé do běhu či chůze dali všechno a tak jsme nakonec přispěli velice pěknou částkou na pomoc týraným dětem.
Více podrobností si můžete přečíst níže, kde je popisují žáci 5. třídy.

 

"Tereza Maxová
Je to slavná světoznámá modelka. Svýma okouzlujícíma přehlídkama si vydělala spoustu peněz.
Ale jednou se stalo něco nečekaného, co by jiná modelka neudělala. Založila si svojí nadaci na ochranu týraných děti, rodinách v nouzi, dětem z dětských domovů a tak dále. Proto se od 5. - 14. září pořádá už 5. ročník běhu Teribear. A tak tomu je každý rok. 
4. B ušla 214, 5 km a přispěla 6 345 Kč.

5. třída ušla 121, 5 km.

 

Tato částka byla potřebná do přispěných 12 215 880 Kč."

 

"Začalo to ve čtvrtek 12. 9.. Běželi jsme tři a více koleček. Běželi jsme, protože jsme chtěli pomoct týraným dětem. Dávali jsme si tam i přestávky a pili jsme tam čaj. Ta akce začala v 5. září a  končí 14. září. 
Celkem jsme uběhli 81 koleček, jeden okruh je 1, 5 km. Přispěli jsme 3 645 Kč."

 

"Běh Teribear

Dne 11. 9. 2019 jela na tento běh 4. B. Za pouhé 2 hodiny naběhali 214, 5 km, tím pro nadaci Terezy Maxové přispěli 6 345 Kč.
Dne 12. 9. 2019 jela na běh 5. třída, za 2 hodiny nachodili a naběhali 81 koleček, což je 121 km, tím přispěli 3 645 Kč. 
Nejvíc naběhali 1. Jak Čižek (816 km), 2. Jiří Juřica (475 km), 3. Boris Dóža (630km). Celkem se vybralo 12 215 880 Kč a uběhlo se 407 196 km.
Naše škola přispěla 9 990 Kč."

 

Tak zase za rok. Laťku jsme si nasadili hodně vysoko. :) 

 

Lucie Hradecká, Andrea Sikmundová, žáci 5. třídy