Po roce jsme se opět sešli na zeleném školním hřišti, abychom zahájili Atletickou olympiádu. Již tradičně jsme olympiádu rozdělili na dva dny, kdy v pátek 15. 6. závodily děti z prvních až čtvrtých tříd a v pondělí 18. 6. své síly poměřily děti z pátých až devátých tříd.

Jelikož se škola rozrostla o další dvě první třídy, z organizačních důvodů byly páté třídy přesunuty na pondělí ke druhému stupni, ale stále zůstávají ve své kategorii 3. - 5. třída.

Při organizaci olympiády pro první stupeň se letos zapojili i žáci z devátého ročníku, kteří byli již za svou pomoc odměněni malou sladkou drobností. Jelikož jsou "deváťáci" nejstarší žáci v naší škole, olympiádu zažili nejvíckrát a výpomoc na stanovištích pro ně nebyl problém. A tak s přehledem měřili skok daleký, skok vysoký, hod tenisovým míčkem, sprint a vytrvalost.

 

Pro druhý stupeň byly připraveny obdobné disciplíny: skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, sprint a vytrvalost.
Počasí bylo slunečné, nálada zdravě soutěživá, ale přesto pohodová. 

 

Po splnění všech disciplín žáci druhého stupně vytvořili skupinky po třídách, aby se mohli utkat v posledním "souboji" tohoto dne, ve ŠTAFETĚ. Jakkoliv byly skupiny vytvořeny, štafetový běh absolutně ovládla devátá třída

 

Posledním dílkem olympiády je vyhlášení, které proběhlo v pondělí 25. 6. 2018. Padlo i mnoho rekordů skoro v každé kategorii. Nástěnku rekordů můžete navštívit na chodbě 1. patra, vedle ředitelny.