Projektové dny

Již v září, po návratu z prázdnin do školy, jsme si uvědomili, že v tomto školním roce budeme vzpomínat 70. výročí konce 2. světové války.

více

V pondělí 27. 4. 2015 vyvrcholil program letošních projektových dnů. Čtvrtý projektový den proměnil naši školu v tržiště plné regionálních potravin, her a úkolů.

více

První vyučovací hodinu v pondělí 23. 3. 2015 přerušil poplach - naštěstí pouze cvičný. I tak ale bylo nutné se co nejrychleji a bez problémů evakuovat, resp. shromáždit v tělocvičně. A co bylo dál? Výuka již ten den nepokračovala...

více

Ve čtvrtek se třeťáci NEUČILI češtinu a dokonce ani matematiku. Učili se příjemnějším věcem a to SPOLEČENSKÉMU STOLOVÁNÍ v rámci třídního projektu.

více