V pátek 25. 1. i 5. B navštívila NG v rámci druhého projektového dne "Umění kolem nás". Paní průvodkyně nás vřele přivítala a seznámila nás s naším tématem "V galerii se skicákem". 

 

Děti byly zprvu informovány, kde se smějí pohybovat, jak se mají v galerii chovat a jaké pomůcky smějí používat. Další část už byla na samotných dětech. Snaha napodobit některá díla nebo zaznamenat alespoň nějaký detail z díla, byla úspěšná a vzniklo tak mnoho originálních skicáků, se kterými budeme dále pracovat 3. projektový den.