Ve středu 25. 4. vyvrcholil cyklus letošního projektového vyučování s názvem Cesta kolem světa za 5 dní, a to výpravou do AMERIKY. Nabídka workshopů byla vzhledem k zaměření projektového dne na Severní i Jižní AMERIKU opravdu široká!

Pro žáky I. - II. třídy si vyučující připravili tyto workshopy: prvňáci a druháci se mohli vypravit na mexické putování s pí uč. Macalovou, dozvědět se o americkém jídle a sportech s pí uč. Bernáškovou, objevovat některé z amerických zvyků s p. psychologem Klimešem nebo zkoušet a rozšiřovat své znalostí o Americe s pí uč. Fontánovou.

Ve druhé kategorii, tedy od III. do V. ročníku, bylo možné zvolit dva z celkem šesti připravených workshopů: pí uč. Šmídová nabídla výpravu do Amazonie, pí uč. Sikmundová varovala před nebezpečím fastfoodů, pí uč. Peková a Svobodová připravily stanoviště zaměřené na americko-kanadskou NHL, pí uč. Janoušová vyrazila na plavbu Karibikem a pí uč. Polanská zaměřila svůj workshop na indiánské umění.

Pro šesťáky až deváťáky byla také připravena pestrá nabídka: mohli se díky p. uč. Svobodovi seznámit s původními obyvateli Amerik, vyrazit s pí uč. Tetivovou do divokého Mexika, přenést se na americkou hudební scénu s pí uč. Štambergovou a stát se filmovými kritiky amerických filmů s pí uč. Bernatovou.

Nabídka workshopů ve všech třech kategoriích byla navržena tak, aby si každý našel něco, co ho baví, a co dělá rád - aktivity tedy byly sportovní, umělecké i vědomostní. V neposlední řadě si každý workshop klade za cíl přinést svým účastníkům příjemný zážitek a nové informace.

Děkuji všem kolegům za aktivní a kreativní přístup k tvorbě workshopů a všem žákům za zájem a účast!

Fotogalerie budou brzy přidány!

Kristýna Matějíčková