V úterý 23. 1. se osmáci a deváťáci zúčastnili speciálního projektového dne Živá knihovna, který přišla zrealizovat organizace Amnesty International. Že nevíte, co živá knihovna je? Přece knihovna s živými knihami... A co je živá kniha?!

Živá kniha je člověk se zajímavým životním příběhem, třeba příslušník nějaké menšiny (homosexuálové, migranti, Romové, hendikepovaní aj.). "Čte" se tak, že o sobě nejprve vypráví a pak dá svým čtenářům možnost "zalistovat" stránkami, tj. ptát se na různé doplňující otázky.

Tento preventivní workshop s lidskoprávní tematikou dává svým účastníkům jedinečnou možnost setkat se a mluvit s někým, s kým by se za běžných okolností nikdy nesetkali. Prostor byl i pro komunikaci v jiných jazycích, resp. v ruštině a angličtině.

Čtení knih v tomto programu bylo doplněno různými aktivitami k tématu. Aktivní jedinci mohli získat samolepku nebo jinou odměnu (např. v podobě jedničky do občanské výchovy). Hrálo se lidskoprávní bingo, přebíraly se různé role, analyzovala se Listina základních práv a svobod a vytvářely se myšlenkové mapy.

Heslem živé knihovny je věta "Nesuď knihu podle obalu", tedy nesuď člověka, dokud ho nepoznáš aneb lidská práva nám náleží bez ohledu na původ, barvu pleti, pohlaví, orientaci, náboženské vyznání apod. Program se svými třídami absolvovaly i třídní učitelky, pí uč. Štambergová a pí uč. Tetivová. Díky finanční podpoře preventivních aktivit školy ze strany MČ Praha 2 byl program pro osmáky i deváťáky hrazen školou.

Knihy k vypůjčení (výběr):
Gilbert - transgender, nechal si změnit pohlaví, studuje. Mluvil o problémech spojených se změnou pohlaví, o diskriminaci ze strany úřadů, protože pohlaví se dá úředně změnit jen pokud si člověk nechá odebrat původní reprodukční orgány. Mluvil také o tom, jak se se změnou pohlaví vyrovnával.
Kristián - mladík, který začal kouřit marihuanu a přešel na tvrdé drogy. Z této situace ho dostala až víra: přečetl si korán a stal se muslimem, dokonce se i oženil s muslimkou, ale už je zase rozvedený. Nyní studuje na FF UK arabistiku. Vyprávěl o tom, jak lidé chybně interpretují tohle náboženství a jak je na muslimy pohlíženo jako na teroristy.
Ahmed - Uzbek, který byl v Uzbekistánu stíhaný pro své politické názory, byl i ve vězení (vystudoval politologii). Jeho bratr je v Uzbekistánu pořád ve vězení a trest mu ještě zvýšili, jeho rodinu neustále napadají. On sám byl nejdřív v Rusku, ale tam lidská práva nejsou o moc lepší, takže odjel do Prahy. Věnuje se lidským právům, v ruštině přednáší na FF UK a snaží se vyvíjet tlak na zlepšení situace v Uzbekistánu.

Fotogalerie - VIII. třída:

Fotogalerie - IX. třída:

Kristýna Matějíčková
školní metodička prevence