Projektové dny

více

30. 4. 2019 jsme si užili poslední projektový den, a ukončili jsme tak letošní projektové vyučování (Umění kolem nás). Poslední projektový den jsme obdivovali jednotlivá díla, která byla vyrobena během 3. dne. Probíhala tedy závěrečená vernisáž.

více

více

Sedmáci ve čtvrtek 25. 4. dorazili do školy pouze s pitím, svačinou, mobilem, zubním kartáčkem, tetrapakem a starým tričkem. Proč? Měli v plánu zážitkový ekologický projektový den k letošnímu Dni Země. Byl pro ně připraven zajímavý program včetně přednášky s hostem!

více

více

 

Ve středu - 24. 4. se na naší škole odehrál 3. den letošního projektového vyučování (téma - Umění kolem nás).

více

více

V pátek 25. 1. i 5. B navštívila NG v rámci druhého projektového dne "Umění kolem nás". Paní průvodkyně nás vřele přivítala a seznámila nás s naším tématem "V galerii se skicákem". 

více