Naučná setkání

Ve středu  11.11. se slavilo nejen výročí naší školy, ale oslavoval se také Den vojenských veteránů. A naše třída byla u toho.

více

V rámci grantu MČ Praha 2 k nám do školy zavítají lektoři o. s. Imperativ, aby žákům osmé a deváté třídy přednášeli o zajímavých tématech z oblasti lidských práv. Díky grantu byly přednášky bezplatné.

více

V úterý 22. 9. vyrazila třída 2. B se svou třídní učitelkou a školním psychologem na procházku podél Vltavy od Přístaviště k Černému koni.

více