Naučná setkání

více

Žáci osmého a devátého ročníku se 20. 4. 2017 vydali prozkoumat smutnou historii holocaustu přímo do Terezína.

více

Hned v úterý po Velikonocích se osmáci vypravili na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to v rámci výuky státovědy v občanské výchově. během komentované prohlídky tak nahlédli do prostor, kde vznikají, zanikají a mění se zákony ČR.

více

V pondělí 27. 3. 2017 hostily prostory ZŠ Botičská obvodní kolo soutěže v anglickém jazyce pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Naši školu reprezentovali Zuka (VI. třída), Sára El W. a Ondra (VII. třída).

více

Již pátým rokem navštívily všechny třídy druhého stupně se svými třídními učiteli školní projekce v rámci festivalu Jeden svět. Projekce v ceně 60,- Kč je žákům hrazena ze školního fondu primární prevence.

více