Naučná setkání

V týdnu před jarními prázdninami se vybraní žáci druhého stupně zúčastnili školního kola biologické olympiády. V průběhu soutěže otestovali nejen své znalosti, ale i dovednosti a logické myšlení. První část soutěže představoval test, ve druhé části žáci určovali zástupce živočichů, rostlin i hub. Součástí olympiády byla také laboratorní práce. Starší žáci mikroskopovali výtrusnice kapradin, mladší žáci zjišťovali stavbu ptačího peří. Níže naleznete výsledky za kategorii C (9. + 8. třída) a kategorii D (7. + 6. třída). Informace o dalším průběhu soutěže a postupujících žácích budou doplněny po vyhlášení výsledků organizátory soutěže.

více

30. 1. 2018: Už čtvrtým rokem se žáci osmé třídy v rámci výuky Ov a Vkz vypravili na exkurzi k prevenci závislostí a zneužívání návykových látek do Protidrogového vlaku. I letos ji účastníci hodnotili velmi kladně.

více

V týdnu od 22. 1. probíhá ve třídách druhého stupně školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Nejlepší žáci postoupí do kola obvodního, kde budou reprezentovat naši školu mezi žáky všech ZŠ Prahy 2. KOMPLETNÍ VÝSLEDKY NALEZNETE NÍŽE!

více

Ve čtvrtek 18. 1. jsme se sedmou třídou navštívili výstavu korunovačních klenotů, kterou nám doporučili šesťáci.

více