Naučná setkání

V průběhu letošního školního roku se pátá třída zapojila do soutěže o Klíč Prahy 2. Soutěž probíhala tak, že se různé dvojice žáků účastnily odpoledních vycházek po Praze, které byly tento rok zaměřené na NEJ.. z Prahy 2. V průběhu těchto krátkých vycházek mohlli žáci za své vědomosti získat malé klíče, které uchovávali ve třídách.

více

Šesťáci se vydali prozkoumat přírodní rezervaci Modřanské tůně.

více

více

Ve čtvrtek – 4. 5. 2017 se šestá a sedmá třída vypravila na historickou exkurzi do Tábora.

více

Ve středu 3. 5. 2017 se šesťáci vypravili v rámci výuky občanské výchovy na Úřad městské části Praha 2 na náměstí Míru, kde absolvovali komentovanou prohlídku budovy. Probíráme totiž obecní samosprávu, a tak jsme se vydali zjistit, co všechno se na úřadě řeší.

více