Naučná setkání

Sedmáci navštívili v rámci výuky přírodopisu program Plazi na Andělu ve stanici přírodovědců.

více

více

Třídy VI.B a IX. se v minulém týdnu podívaly do Legiovlaku, tedy přesné kopie vlaku, kterým čs. legionáři absolvovali anabázi návratu z ruských legií domů.

více

více

V pátek se sedmáci vypravili na dvě exkurze, které se konaly v rámci Týdne vědy a techniky, největšího vědeckého festivalu v České republice. Nejprve absolvovali naučnou stezku ústavy Akademie věd v areálu na Spořilově a poté únikovou hru v budově AV na Národní.

více

Šesťáci byli v planetáriu zjistit, kde začíná vesmír!

více