Naučná setkání

více

V pondělí 19. 12. se osmáci v rámci výuky výchovy ke zdraví, kde probírají závislosti, vypravili na unikátní exkurzi do Revolution Train, tedy do tzv. Protidrogového vlaku.

více

28.11. jsme měli Hoblinkovu dílničku. Seznámili jsme se s opracováním dřeva, s drobnými dřevoobrábějícími stroji a s nářadím, které jsme si mohli prohlédnou v akci a sami vyzkoušet. 

více

Sedmáci navštívili v rámci výuky přírodopisu program Plazi na Andělu ve stanici přírodovědců.

více

více

Třídy VI.B a IX. se v minulém týdnu podívaly do Legiovlaku, tedy přesné kopie vlaku, kterým čs. legionáři absolvovali anabázi návratu z ruských legií domů.

více