Naučná setkání

více

Žáci semináře environmentální výchovy připravili krmení pro ptáčky na školní zahradě!

více

V úterý 29. 1. proběhlo školní kolo soutěže v anglickém jazyce na druhém stupni, a to ve dvou kategoriích: 6. - 7. ročník a 8. - 9. ročník. Školního kola se zúčastnili vybraní žáci.

více

více

V pondělí 19. 12. se osmáci v rámci výuky výchovy ke zdraví, kde probírají závislosti, vypravili na unikátní exkurzi do Revolution Train, tedy do tzv. Protidrogového vlaku.

více

28.11. jsme měli Hoblinkovu dílničku. Seznámili jsme se s opracováním dřeva, s drobnými dřevoobrábějícími stroji a s nářadím, které jsme si mohli prohlédnou v akci a sami vyzkoušet. 

více