Ve středu 26. února se žáci 1., 2., 3. A, 3. B a 4. B zúčastnili vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách.

Tento program seznamuje žáky s problematikou správného třídění odpadu a jeho následného zpracování. Děti se tak dozvěděly, kam putují odpadky, které doma, nebo ve škole vytřídí, co se s nimi děje a jaké další věci se dají z materiálů získaných recyklací vyrobit. Informace, které si odnesly, jim mohou sloužit jako motivace pro zodpovědné nakládání s odpadem a podpořit cestu udržitelného vývoje naší planety.

Celá hodina probíhala v přátelském duchu a kromě zajímavého povídání pana lektora si děti mohly vyzkoušet třídění v praxi, prohlédnout si některé materiály a produkty z recyklovaného odpadu, či shlédnout poutavá videa. V závěru si žáci dokonce měli možnost odnést zajímavé dárky.