V úterý 19. 11. se z našich páťáků stali lektoři. Paní organizátorka s žáky nacvičila několik scének, které se týkaly dopravní výchovy (bezpečnosti na silnici, na chodníku, jak přecházet a jak vylézat z auta).

Páťáci měli jeden velký a zásadní úkol, tyto scénky zahrát ostatním - mladším - třídám u nás ve škole za instruktáže paní organizátorky. Mladší děti se tedy dověděly nebo si zopakovaly, jak se pohybovat na chodníku, jak přecházet silnici, jak vystupovat z auta a jak mít správně reflexními prvky vybavené kolo, tašku a celé své tělo, abychom, jako chodci, koloběžkáři či cyklisti, byli dobře vidět. 

Prvňáčci byli provedeni po přechodu a pak si společně vyplňovali časopis, který pro tento projekt připravil TV kanál Déčko.

Reflexe páťáků byla velmi zajímavá:

"Nejvíc mě bavilo všechno."
"Nejvíc mě bavila práce s prvňáčky."
"Nejtěžší bylo být zticha a hlídat se, abych nemluvil."
"Co bych příště udělala lépe? Mohli jsme být víc zticha."
"Nejnáročnější byla práce s těmi dětmi."

 

{gallery}/2019-2020/2019_11_19_doprava{/gallery}