Ve čtvrtek - 13. 6. 2019 se obě šesté třídy společně se sedmičkou a třídními učitelkami vydaly na výlet do Tábora.

Po počátečních komplikacích s dopravou, jsme kvůli zpoždění vlaku doběhli do cíle asi s desetiminutovým zpožděním. Pak jsme se už ale mohli ponořit do středověku, konkrétně do doby, kdy v Čechách zuřila husitská revoluce.

Každá třída měla svůj vlastní program, ale všechny si prošly stejnými stanovišti. A tak jsme si mohli například prohlédnout městské podzemí (prošli jsme se pod náměstím) a trošku se v letním parnu zchladit. Dále jsme si prostředictvím hry ujastili, kdy se husitská revoluce odehrávala, dozvěděli jsme se, co to bylo papežské schizma, jak to přesně bylo s Janem Husem a seznámili jsme se se strategií husitských vojsk (vozovou hradbou).

Prohlédli jsme si i velmi zajímavou expozici a sehnali v ní informace do pracovního listu, který jsme si pak společně opravili.

Paní průvodkyně i paní učitelky nás chválily za aktivitu a paní učitelka dějepisu i za znalosti.

Zde se podívejte, jak si výlet užila 6. A:

 

Tady vidíte, jak pracovala 6. B:

 

A v tomto případě zhlédnete snažení sedmáku: