V pondělí 19. 12. se osmáci v rámci výuky výchovy ke zdraví, kde probírají závislosti, vypravili na unikátní exkurzi do Revolution Train, tedy do tzv. Protidrogového vlaku.

V doprovodu pí uč. Matějíčkové, která je výchovu ke zdraví vyučuje, a třídního p. uč. Svobody tak zažili program k prevenci zneužívání návykových látek, který je upozornil na rizika užívání drog, ovšem zdůraznil také odpovědnost za vlastní rozhodování.

V jednotlivých vagonech speciálně upraveného vlaku shlédli vždy část filmového příběhu narkomanů Marcela a Petry, který byl natočen podle skutečné události. Petra se své závislosti na pervitinu dokázala zbavit, nicméně Marcel jí podlehl a přišel o život. Celý film upozorňoval jednak na smrtelné nebezpečí závislosti na drogách, jednak na pozvolný vznik závislosti na trvdých drogách - začíná vždy experimentováním s těmi lehčími a také legálními (alkohol, nikotin, kofein). V prostředí baru, výslechové místnosti, vazební cely, autonehody, squatu a psychiatrické ordinace se dozvěděli mnoho informací a sami v sobě zkoumali, jaký mají k problematice postoj.

Exkurze výborně doplnila školní vyučování a vytvořila osmákům prostor pro vlastní přemýšlení a vznik svých názorů. Jedná se již o pátou skupinu osmáků, která tento projekt v rámci výuky navštívila.

Díky financím, které MČ Praha 2 každoročně uvolňuje na podporu preventivních aktivit ve školách, se osmáci této akce zúčastnili zdarma.

Kristýna Matějíčková
Tomáš Svoboda