V pátek se sedmáci vypravili na dvě exkurze, které se konaly v rámci Týdne vědy a techniky, největšího vědeckého festivalu v České republice. Nejprve absolvovali naučnou stezku ústavy Akademie věd v areálu na Spořilově a poté únikovou hru v budově AV na Národní.

Spořilovský vědecký arál je sídlem tří ústavů: Geofyzikálního ústavu, Astronomického ústavu a Ústavu fyziky atmosféry. Každý z nich připravil krátké stanoviště. Geofyzikové sedmáky informovali o zemětřesení se zaměřením na jeho výskyt v západních Čechách. Poslechli si zvuk, který jeho výskyt doprovází a seznámili se seismometrem, tedy přístrojem, který otřesy a jejích intenzitu zaznamenává. V Astronomickém ústavu sedmáci vylezli až na střechu, aby si vyzkoušeli pozorovat zrcadlovými dalekohledy a dozvěděli se nejen o rekordech mezi dalekohledy. Třetí ústav připravil stanoviště rovnou dvě: na jednom se sedmáci dozvěděli o oblacích a tornádech a na druhém se zabývali koloběhem vody v přírodě.

Únikovka byla zaměřená na 100 let Československa a nesla název Osudové osmičky. Během jedné hodiny měli pětičlenné skupinky vyřešit 15 úkolů, jejichž řešení zaznamenávali do aplikace na tabletu. Některé úkoly byly jednouché, jiné zapeklitější a s pár z nich si dlouho nikdo nevěděl rady. Při řešení úkolů se sedmáci setkávali s důležitými událostmi osmičkových roků, kde vhodně využili znalostí z nedávného projektového dne, který absolvovali ve škole. Každá skupina se nakonec dostala k jednomu číselnému kódu, jehož pomocé odemkla jeden ze čtyř zámků truhly s pokladem. V truhle si každý ukořistil odměnu za své úsilí v podobě sladkostí i věcných odměn.

Kristýna Matějíčková