Ve středu 13. 6. absolvovalo šest tříd (IV.A, IV.B, V.A, V.B, VI. a VII.) hodinovou přednášku o zásadách bezpečného používání internetu, kterou pro ně připravily studentky Smíchovské střední průmyslové školy.

Lektorky jsou členkami Dívčího spolku, který při Smíchovské střední průmyslové škole funguje. Zabývají se primární prevencí v oblasti kybernetické bezpečnosti, kterou šíří mezi žáky základních škol. Přednášky jsou založeny nikoliv na zákazech a vyhrožování, nýbrž na podpoře užívání internetu a aplikací, ovšem bezpečným a ostražitým způsobem.

Účastníci se tak dozvěděli např. to, jak má vypadat bezpečné heslo, k čemu a proč je dobré tzv. dvoufázové ověření, jaká jsou práva a povinnosti uživatelů internetu (včetně autorských práv) a jak svůj počítač ochraňovat před viry. Také se seznámili se správným obsahem pojmů hacker, cracker, phishing, hoax a camfecting. Naučili se rovněž rozlišovat falešné příspěvky a poznat, kdy je bezpečné stahovat aplikace.

Díky financím, které škola pravidelně dostává od MČ Praha 2 právě na realizaci preventivních programů, byly přednášky pro naše žáky zdarma a jejich realizaci hradila škola.

Děkujeme lektorkám za zajímavý program, který skvěle doplnil výuku informatiky a výchovy ke zdraví, a přejeme mnoho úspěchů s jejich projektem.

Kristýna Matějíčková
školní metodik prevence