V pátek 4. 5. se šestka se sedmičkou v doprovodu svých třídních učitelů a dějepisářky vydaly poznat jedno z nejvýznamnějších měst středověkých Čech – Kutnou Horu.

Ráno jsme odjeli autobusem od školy a čekal nás opravdu bohatý program. Nejprve jsme navštívili kutnohorskou kostnici. Opravdu nás zaujala její výzdoba – tolik lidských kostí a z nich vytvořené nejrůznější umělecká díla: obrovský lustr, mohyly, a dokonce rodový erb.

Poté jsme se přesunuli na vyhlídku, ze které jsme měli krásný výhled na chrám sv. Barbory, Galerii Středočeského kraje (GASK – bývalá jezuitská kolej). Zde jsme si mohli všechny památky vyfotit.

Dále jsme se vydali do Vlašského dvora, který ve středověku sloužil jako soudní dvůr.

No a pak už jsme mohli obdivovat krásy chrámu sv. Barbory, který je zapsán v UNESCU. Strávili jsme v tomto chrámu opravdu hodně času a nenudili jsme se tam. Mohli jsme se dokonce jít podívat i nahoru na kůr.

Poslední částí exkurze byla návštěva Muzea stříbra. Zde jsme se podívali mimo jiné do stříbrných dolů, které za vlády Přemyslovců a Lucemburků zajišťovaly veškeré bohatství českého království.

Na fotkách je určitě vidět, jak se nám na výletě líbilo.

                                                                                                                                                                        Mgr. Lenka Bernatová