Návštěva 20. ročníku filmového festivalu o lidských právech.

V pondělí 5. 3. se sedmáci první čtyři vyučovací hodiny neučili. Vyrazili jsme totiž na festival Jeden svět, který se již dvacátým rokem věnuje problematice lidských práv.

V malém sále kina Lucerna jsme měli možnost zhlédnout 3 krátké filmy na různá témata. První z nich obsahoval autentické nahrávky z telefonátů na Linku bezpečí. Ukazoval, s jakými všemi problémy se děti potýkají a jak hledají pomoc.         

Druhý film vyprávěl příběh nizozemského chlapce, který se narodil v rodině řezníků. Ten se rozhodoval mezi tradicí, k níž ho vede otec i dědeček, a svou láskou ke zvířatům. Dalším zobrazeným problémem byl názor jeho spolužáků. Na jedné straně ho považují za vraha, na druhé straně však bez okolků jedí maso.   

Poslední film popisoval příběh rodiny, která jede s dědečkem hledat poklad do lesa, který před mnoha lety on sám vysázel. V průběhu filmu se ukazuje, že oním pokladem je místo, kde chce být 90letý dědeček pohřben. Hlavním tématem je tedy smrt (jako nevyhnutelná součást života) a smíření.

Celý blok filmů byl orámován doplňujícími informacemi a diskuzemi pod vedením zkušené moderátorky. Po návratu do školy jsme si všechny filmy ještě jednou probrali a zhodnotili celou akci. Všichni jsme byli spokojeni a celá akce v nás zanechala spoustu témat k zamyšlení. Za rok půjdeme určitě znovu.

 

Tomáš Svoboda