Toto jednoduché, ale výstižné sdělení bylo předáno osmákům v pátek 2. 3. během preventivního programu, který navazoval na jejich nedávnou exkurzi v Protidrogovém vlaku.

Osmáci se pod vedení lektorky rozdělili do "vyšetřovacích týmů", kde každý zaujal jednu z rolí: vyšetřovatel, technik, kriminalista, expert, psovod. Úkolem těchto týmů bylo z pohledu odborníků zkoumat jim dobře známý příběh skupiny mladých lidí, z nichž dva, Marcel a Petra, podlehli drogové závislosti. Na úvod jim bylo vysvětleno, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem (tzv. "trestňákem") a co znamenají pojmy legální a nelegální. Rozhodování vyšetřovacích týmů bylo v případě správné odpovědi oceněno bodem. Nejlepším týmem se stal tým zelených ve složení Adam, Marek, Jára a David Č. (měli plný počet bodů a dokázali správně vysvětlit např. rozdíl mezi krádeží a loupeží).

Tento program nejen že doplnil exkurzi k prevenci závislostí v Protidrogovém vlaku, ale též vhodně navázal na hodiny výchovy ke zdraví, kde osmáci návykové látky a závislosti aktuálně probírají. Na programu spolupracuje rovněž Policie České republiky a je zaštítěn Národní protidrogovou centrálou.

Osmákům, zejména Sáře, Ondrovi, Adéle, Adamovi, Honzovi, Járovi a Elišce, děkuji za aktivitu při programu.

Kristýna Matějíčková
školní metodik prevence