Dne 22. 2. a 23. 2. 2017 se šestá a sedmá třída, podobně jako ostatní třídy naší školy, zúčastnily ekologického projektu nazvaného Voda a svět aneb Velká objevná plavba. Cílem projektu bylo seznámit žáky s problematikou dostupnosti, znečištění a úpravy pitné vody v různých koutech Země.

Během programu jsme navštívili tři regiony – Severní Ameriku, Mikronésii a Blízký Východ. Každý žák dostal svůj lodní deník, který ho prováděl cestou po světě a do kterého zapisoval svoje poznatky. Zábavnou formou (video, hry, pokusy, týmová práce) se žáci seznámili se třemi hlavními hrozbami, kterým lidstvo musí při hospodaření s vodou čelit. Konkrétně to bylo znečištění vody ropou, růst vodní hladiny způsobený globálním oteplováním a s ním související úbytek životního prostoru ostrovních národů. Nakonec jsme se podívali na rozšiřující se oblasti s nedostatkem pitné vody a problematiku desertifikace.

Všem žákům se plavba líbila a aktivně se do ní zapojili. Jistě se také dozvěděli mnoho nových informací. V letošním roce nás čeká ještě jedna akce zaměřená na čistotu vody. Ta bude probíhat v přírodě, a tak si musíme počkat na jaro s vyššími teplotami.

 

Barbora Štambergová, Tomáš Svoboda