Ve středu 10. 4. absolvovaly všechny třídy prvního stupně workshop s panem Zdeňkem, při kterém si v kruhu zabubnovaly na multifunkční hudební nástroj drumben.

Díky financím z fondu prevence od MČ Praha 2 měly děti možnost se workshopu zúčastnit zcela zdarma.

Zabubnovaly si, vzájemně ladily rytmy, dozvěděly se mnoho nových informací nejen o hudbě (víte, co je to didgeridoo?) a užily si při tom spoustu zábavy. Připomněly si, jak důležitá jsou pravidla a jejich dodržování. Díky tomuto zážitku se třídní kolektivy zase o něco více stmelily a zjistily, že nejen při bubnování je dobré táhnout za jeden provaz, pomáhat si a respektovat se.

Nahlédněte do fotogalerií!

1. třída

2.A

2.B

3.A + 3.B

5.A

5.B

třídní učitelky 1. stupně
&
Kristýna Matějíčková
školní metodička prevence