V pátek 8. 3. se obě šestky i sedmička v doprovodu svých třídních učitelek vypravily na školní projekci v rámci mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

V rámci této projekce šesťáci a sedmáci shlédli tři krátké dokumentární filmy a o každém z nich krátce diskutovali s moderátorkou z pořádající organizace Člověk v tísni.

Kluci z přístavu: Film o přátelství chlapců z různých kulturních prostředí. Mohou se kamrádit, i když mají jinou barvu pleti, jiný mateřský jazyk, jiné způsoby stolování nebo jiné náboženské vyznání? Samozřejmě že ano! Jejich přátelství má pevné základy a nechybí v něm ani humor a rošťárny (např. koupání se v přístavu, kde je to zakázáno). Více ZDE.

Miruna: Miruna by se chtěla stát policistkou, protože policie dohlíží na plnění pravidel. To je pro Mirunu důležité - tam, kde žije, se totiž pravidla porušují velmi často. O splnění svého přání usiluje navzdory chudému prostředí, ve kterém žije. Má mnoho sourozenců, o které se stará. Když chce napsat domácí úkol, nemá kde, protože doma mají málo nábytku. Více ZDE:

Tanečník Skip: Je tanec jenom pro holky? Jistě že není, ale spousta lidí ve Skipově okolí si to stále myslí a Skipovi za jeho koníček nadává, vysmívá se mu a ponižuje ho kvůli němu. Skip se snaží se s nepřátelskými reakcemi vypořádat a věnovat se tanci naplno. Připravuje se s dalšími členy taneční skupiny na soutěž a chce být co nejlepší. Více ZDE

Jeden svět je akce, která doplňuje vzdělávací aktivity v naší škole již několikátým rokem. Považujeme za důležité, aby se žáci prostřednictvím festivalových dokumentů dozvídali o aktuálních tématech ve světě, dokázali si na ně utvořit vlastní názor a ten prezentovat a argumentovat. Na témata školních projekcí dále navazujeme v třídnických hodinách a rovněž v hodinách občanské výchovy.

Festival každoročně doprovází výtvarná soutěž, do které se mohou zapojit žáci mladší 13 let. Mohou nakreslit obrázek, který bude obsahovat motiv z některého z filmů ze školní projekce. Zadání soutěže bude předáno vyučujícím výtvarné výchovy.

Kristýna Matějíčková
Lenka Bernatová
Zuzana Bártlová