V pátek 8. 2. absolvovaly čtvrtá a páté třídy jako první z naší školy představení interaktivního zážtkového divadla, se kterým k nám do školy přišel spolek Divadelta. Představení čeká ještě šesté a osmou třídu a také pedagogický tým školy!

Čtvrťáci a páťáci a jejich paní učitelky třídní zažili představení Trest, které vyprávělo o Milanovi a jeho spolužačkách. Milan jednu z nich shodil ze schodů a vážně ji zranil. Této události předcházela celá série vzájemných naschválů, které možná začaly jako legrace, ale velmi rychle se oplácením stupňovaly v nepřátelské jednání.

Představení spolku Divadelta funguje na principech divadla fórum, dle jehož pravidel mají diváci možnost zastavit děj a v určitých okamžicích do něj vstoupit převzetím rolí. Stateční dobrovolníci ze všech tříd se ujali role Milanovy spolužačky Kláry a snažili se svým chováním zvrátit další průběh. V roli Kláry si všichni vyzkoušeli, jakými způsoby je možné dát někomu najevo, že jeho chování není v pořádku. Objevovaly se různé strategie: ignorace, otevřená komunikace, odchod, zaseknutá gramofonová deska, legrace atd. Řeč byla také o tom, co je a není legrace a jak poznat, že někomu něco vadí.

Takhle si představení užili čtvrťáci:

A takto se bavili páťáci:

Představení na tomto principu v blízké době shlédnou také šesťáci (představení Připojená - kybernetická bezpečnost), osmáci (představení Vsadíš se - závislosti a zneužívání návykových látek) a učitelský sbor (představení Superučitelka).

Všechna představení jsou pro naše žáky zdarma díky podpoře MČ Praha 2 (fond financí určených na primárně preventivní aktivity ve škole) a díky finančním grantům a dotacím samotné Divadelty. Děkujeme!

Kristýna Matějíčková
školní metodička prevence