V týdnu po jarních prázdninách absolvují všechny třídy druhého stupně interaktivní divadelní představení zaměřená na důležitá témata, která jsou rovněž předmětem výuky občanské výchovy. Tato představení ve škole zdarma zrealizuje nezisková organizace _fórum_ppv.

Všechna představení jsou postavena na principu divadla fórum, tedy interaktivního zážitkového představení, které je možné zastavovat, měnit jeho děj, přebírat role, dotazovat se účastníků atd. Každá třída absolvuje vzdělávací blok v délce 90 minut, jehož součástí je vždy úvodní aktivita, skupinová práce, představení a závěrečná reflexe.

První představení s názvem "Co je to demokracie?" bylo odehráno v pondělí 20. 3. od 10:00 pro deváťáky. Deváťáci během skupinové aktivity rozpoznávali znaky různých typů státních uspořádání a demokracii vyhodnotili jako pro život nejvhodnější. Představení pak pojednávalo o skupině obyvatel jednoho činžovního domu, kteří měli hlasovat o vybudování rampy pro postiženého souseda. Diváci měli možnost některé postavy přesvědčovat či se jich ptát na doplňující otázky. Někoho se jim (Kubovi, Tomovi, Elišce a Lindě) dokonce podařilo přemluvit!

 

Ve stejný den od 12:00 absolvovali program "Lidská a občanská práva" sedmáci. Ti se během skupinové práce snažili pantomimicky znázornit porušení některých ze základních lidských práv. Během scének při představení pak sledovali další. Do dvou scének měli možnost vstoupit a svým chováním změnit vývoj situace k lepšímu a zamezit tak, aby k porušení onoho práva vůbec došlo. Své role se perfektně zhostila Eliška, ovšem ani Ondra nezůstal pozadu! Závěrem bloku shlédli sedmáci krátký dokumentární film zaměřený na téma lidských práv. Sedmáci byli při celém programu aktivní a s lektory výborně spolupracovali, za což jim patří pochvala!

Na šesťáky přišla řada ve čtvrtek 23. 3. v 9:00. Jejich program nesl název "Porozumění a tolerance odlišných kultur" a zaměřoval se na soužití s kulturními menšinami a multikulturalitu dnešního světa. Při skupinové aktivitě měli šesťáci za úkol spojit pojmy z této tematiky s jejich definicemi. Ačkoliv byl úkol poměrně obtížný, dobře a rychle si s ním poradili. Divadelní představení pak pojednávalo o muslimce Jasmíně, která se přistěhovala do Čech a nstoupila do české školy. Svých rolí se aktivně zhostili Maruška, Alisa, KikiSíma a z kluků podal výkon Patrik. Ostatní se zapojovali a doptávali se postav na podrobnosti. Šesťákům patří velká pochvala za aktivitu a pěkné chování při celém programu.

V pořadí čtvrté představení pro naši školu se zaměřovalo na předsudky a stereotypy a absolvovali jej osmáci. Na začátek programu s názvem "Odmítání předsudků a stereotypů" měli během skupinové aktivity za úkol pantomimicky předvést nějakou ze skupin obyvatelstva, např. modelky, blondýny, muslimy, teenagery, důchodce apod. Při další aktivitě dostali portréty 20 osob a měli si z nich ve dvojicích vybrat 7, s nimiž by chtěli ve vesmírné lodi letět do kosmu. Někteří byli překvapeni, když pak zjistili, že si vybrali masového vraha Breivika, diktátora Mugabeho či teroristu Abdeslama, který spáchal útok v Paříži. Do příběhu o Karolíně, která byla pod tlakem svých rodičů a okolí ohledně školního prospěchu, volby střední školy či vzhledu pak převzetím role zasáhli Pája, Naty, Tobiáš a dokonce dvakrát se vyznamenala Bety.

Děkujeme celému týmu organizace _fórum_ppv za zrealizované programy a zatraktivnění výuky a těšíme se na další případnou spolupráci!

Kristýna Matějíčková
školní metodik prevence