Informace  a postup při podání žádost o ošetřovné naleznete na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení . Formulář žádosti  naleznete zde. Na tomto formuláři již není nutné potvrzení školy o uzavření.