Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády se do školy vrací 30. listopadu žáci 1. stupně, 9. třídy a 8. tříd. Žáci 6. a 7. ročníku se do školy vrátí v týdnu od 7. prosince 2020.

Informace pro žáky 1. stupně: 

  • Provoz školní družiny je zajištěn v plném rozsahu pro žáky 1. až 3. třídy, žáci 4. tříd nemají v tomto období z kapacitních důvodů možnost navštěvovat ranní družinu a odpolední družina jim končí v 16 hodin.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, děti budou místo tělesné výchovy chodit na procházky nebo do sportovního areálu školy.
  • Školní jídelna je otevřena

 

Informace pro žáky 2. stupně

  • 30. listopadu začínají s prezenční výukou žáci 8. a 9. ročníku.
  • Žáci 6. a 7. ročníku začínají s prezenční výukou 7. prosince.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, děti budou místo tělesné výchovy chodit na procházky nebo do sportovního areálu školy.
  • Školní jídelna je otevřena, žáci si musí přihlásit obědy u paní hospodářky dle nástupu na prezenční výuku.