Vážení rodiče, od 25. 5. 2020 začínají vzdělávací aktivity pro žáky 1. stupně. 

K nástupu Vašeho dítěte do školy je třeba:

1. Aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku do školy do 18.5. 2020. Po tomto termínu již nebude možné žáka do školní skupiny zařadit. Svůj zájem sdělte prosím e-mailem své třídní učitelce.

2. Podepsat čestné prohlášení, které máte zde ke stažení.

3. Podepsané čestné prohlášení odevzdá žák 25. 5. 2020 při vstupu do školy.

4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Další důležité informace:

  • děti budou rozděleny do 15 člených skupin a každou skupinu budou mít po celý den na starosti 2 pedagogičtí pracovníci
  • ve třídě budou sedět samostatně v lavici
  • jejich aktivity budou rozděleny na dopolední a odpolední část
  • v provozu bude školní jídelna, do které budou chodit skupiny žáků jednotlivě
  • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
  • žáky jednotlivých skupin si před školou vyzvedne jejich pedagogický pracovník v 7. 45 hodin
  • všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušku
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
  • všechny prostory školy budou dle nařízení pravidelně dezinfikovány

 

Podrobné informace najdete v materiálu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020.