Vážení rodiče, od 11. 5. 2020 začíná příprava žáků 9. třídy na přijímací zkoušky. Výuka bude probíhat v matematice a českém jazyce. Žáci budou rozděleni do 2 skupin. Výuka bude probíhat každý týden od pondělí do středy od 8:00 - 11:40 hodin (2 hodiny matematiky a 2 hodiny českého jazyka).

 

K nástupu Vašeho dítěte do školy je třeba:

1. Aby zákonný zástupce vyjádřil zájem o docházku do školy do 11. 5. 2020. Po tomto termínu již nebude možné žáka do školní skupiny zařadit.

2. Podepsat čestné přihlášení, zde ke stažení

3. Podepsané čestné prohlášení odevzdá žák 11. 5. 2020 při vstupu do školy.

4. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

 

Další důležité informace:

  • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám
  • žáky před školou vyzvedne pedagogický pracovník v 7. 50 hodin
  • všichni žáci nosí ve společných prostorách školy roušku
  • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
  • do 22. května nebude v provozu školní jídelna