Ani v letošním roce nechyběla v závěru školního roku akademie. Co všechno si naši žáci připravili a jaká vystoupení mohli diváci vidět? Čtěte níže!

Rozloučení se školním rokem 2018/2019 proběhlo i letos tradičně na Školní akademii ve středu 26. června. Na vystoupeních se vystřídaly postupně všechny třídy z naší školy a zúčastnily se i některé kroužky probíhající na naší škole. Diváky tak čekala pestrá škála nejrůznějších vystoupení. I v letošním roce si mohli diváci zakoupit občerstvení v kavárně, kteru připravily děti z kroužku vaření s paní učitelkou Matějíčkovou. Školní akademii tentokrát navíc obohatila výstava, která vznikla díky projektu „Umění kolem nás“. Díla, která žáci vytvořili, byla vystavena v prvním patře školy.
Vystoupení byla zahájena hudebním představením. Jako první totiž předvedli žáci z kroužku klavíru svá pečlivě natrénovaná čísla a diváci si tak mohli užít jak vystoupení sólová tak skupinová. Po klavírech následovalo taneční vystoupení Elišky, Míši a Vanesy z 5. A. Holky si samy připravily a perfektně natrénovaly sestavu na píseň Better od Megan Trainor. Žáci ze 3. B při svém vystoupení ukázali, jak skvěle umí vyjmenovaná slova po P. Nejen, že zazpívali píseň O neposlušném netopýrovi, ale navíc si připravili pro diváky i titulky, které pohotově zvedali, takže všichni mohli refrén zpívat s nimi! Poté přišla na parket 4. třída, která rozproudila atmosféru svým tanečním vystoupením na píseň Cotton Eye Joe. Při dalším čísle se představila divákům Adéla z deváté třídy, která za doprovodu paní učitelky Šafaříkové nádherně zazpívala Už z hor zní zvon. Školní akademie se i tentokrát účastnila taneční skupina hb Dance, která ukázala svou sestavu na mix street a disco hudby. Další přišla na řadu 2. B se kterou jsme se mohli přenést ve svých myšlenkách hodně daleko. Děti si totiž připravily bubnování na skladbu Dream. Sedmáci divákům předvedli živý klip současné velmi populární písně Old town road. Ve své choreografii měli nacvičený dokonce i tanec v párech! S tanečním vystoupením přišla také 5. A. Páťáci to rozjeli na oblíbenou skladbu Be mine. Žákyně gymnastického kroužku od Fair play sports zase předvedly při společné sestavě, co všechno se už naučily. Trochu jiné taneční vystoupení předvedly děti ze 6. B. Pro diváky si připravili sérii krátkých tanečků, kterými ukázali, jak se tanec vyvíjel. Mohli jsme si tak užít středověké společenské tance, ale i modernější twist nebo hit posledních let – tanec na Gangnam style. Prvňáčci si připravili sérii roztomilých tanečků na melodie z Mrazíka. Po svém vystoupení si přizvali na jeviště deváťáky, které ocenili vlastnoručně vyrobenými medailemi za jejich patronskou péči. Žáci 6. A nás naladili na léto svou písní s mexickou melodií. A k dokonalosti dotáhli své vystoupení i díky nachos, které v průběhu vystoupení rozdávali divákům:) Když poté přišli žáci 2. A na jeviště v pyžámcích, byli možná někteří trochu překvapeni. Poté co však začali zpívat Když jde malý bobr spát, bylo hned jasné, proč zvolili právě tyto převleky. Jedním z posledních vystoupení bylo krásné pěvecké číslo Adély z deváté třídy, Aničky a paní učitelky Šafaříkové. Za doprovodu violy a ukulele zazpívaly známou melodii od Eda Sheerana Perfect tak procítěně, že publikum téměř nedutalo. Vystoupení uzavřela zpívaným detektivním příběhem 3. A. Objevil se při něm dokonce pravý Sherlock Holmes a díky němu byl padouch – krtek – naštěstí dopaden!

(fotogalerie bude ještě doplněna)

 

Závěr akademie opět patřil deváťákům. Nejprve si vzali slovo osmáci, kteří se svými moc hezky připravenými proslovy rozloučili se staršími spolužáky. Následovalo vystoupení Isi, Terky, Aničky, Elišky a Ádi, které si samy připravily taneční vystoupení na písničku Sladké mámení a Level up. A na závěr to rozjela na parketě téměř celá devátá třída při letním hitu Ketchup song. Poté následovaly proslovy deváťáků k učitelům, kteří je na naší škole učili. Na závěr si vzala slovo třídní učitelka deváté třídy, která se se svými žáky také rozloučila proslovem, a na památku byli naši deváťáci stužkováni.

 

Všem kolegům moc děkuji za pomoc při přípravě i v průběhu celé akademie.

A za celý pedagogický sbor Vám všem přeji krásné a pohodové léto!

 

Barbora Štambergová