První pondělí v září bylo pro každého prvňáčka velmi významným dnem, čekal ho totiž první školní den.

Aby byl pro děti tento krok jednodušší, funguje na naší škole patronský systém. Každý prvňáček má svého patrona z deváté nebo osmé třídy. Ten je jeho prvním průvodcem na základní škole. Uvítá ho a v průběhu roku ho chodí navštěvovat. Na podzim podniknou patroni s prvňáčky společný výlet a později, když se děti naučí číst, jsou to jejich patroni, kteří je pasují na čtenáře. Na Vánočním jarmarku pomáhají starší patroni prvňáčkům s jejich stánkem. Na konec roku pak většinou podniknou ještě jednu společnou akci. Prvňáčci mají tedy už od samého nástupu do školy velkého kamaráda, který je jim připravený pomáhat.

Slavnostní přivítání prvňáčků začalo v osm hodin. Paní ředitelka všechny před školou pozdravila a popřála jim do školních let hodně sil a úspěchů. Poté se ujaly slova paní učitelky patronských tříd. Za 9. třídu to byla Lucie Tetivová a za 8. třídu Barbora Štambergová. Nejprve se deváťáci věnovali svým prvňáčků z 1. A paní učitelky Ivany Fontánové – představili se jim, ostužkovali je, dali jim balónek, společně se vyfotili a následně je odvedli do jejich třídy. Totéž pak proběhlo i s osmáky a třídou 1. B paní učitelky Věry Macalové.

Kromě svých učitelů a patronů se prvňáčci setkali také se zástupci spolku Vltavan, kteří se jim představili a předali dárečky. Štěstí jim popřál také zástupce cechu kominíků, na kterého si nikdo nezapomněl sáhnout pro štěstí. V neposlední řadě děti doprovázel také oblíbený klokan, jenž reprezentoval školní spolupráci s fotbalovým klubem Bohemians 1905.

V naší galerii se podívejte, jak se první školní den povedl. 

Lucie Tetivová, Lenka Bernatová