Termín zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
1. a 2. dubna 2020 od 14.00 do 18.00 hodin

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání
pro školní rok 2020/2021

 

1. Děti, které mají v době podání žádosti trvalý pobyt ve spádové oblasti Prahy 2 určené pro Základní školu, Praha 2, Botičská 8

Spádové oblasti Základní školy, Praha 2, Botičská 8:

Albertov Na Výtoni
Apolinářská  Plavecká
Botičská Pod Slovany - lichá č. 3 - 9, sudá č. 2 - 16
Františka Lenocha Podskalská - lichá č. 3 - 25, sudá č. 2 - 18
Hlavova  Rašínovo nábřeží - sudá č. 28 - 50
Horská Studničkova
Korčákova Svobodova
Ke Karlovu - lichá č. 3 - 5, sudá č. 2 – 8 Trojická
Ladova  Vinařického
Na Děkance Votočkova 
Na Hrobci Vyšehradská  - lichá č. l - 45, sudá č. 2 – 24
Na Slupi  

 

2. Děti, které mají sourozence navštěvujícího Základní školu, Praha 2, Botičská 8

  • kritérium se týká uchazeče, který nemá místo trvalého pobytu v naší spádové oblasti Prahy 2 určené pro Základní školu, Praha 2, Botičská 8, ale jeho sourozenec se již vzdělává v naší základní škole

 

Kritéria pro přijetí se nesčítají. Postupujeme tak, že nejdříve vybíráme žáky podle prvního kritéria, ze zbylých zájemců vybíráme podle druhého kritéria, atd. V případě, že nebude možné přijmout všechny děti podle jednoho kritéria, rozhodne los - přítomni losování budou členové školské rady.

 

Pro školní rok 2020/2021 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku šesti let.
Pro školní rok 2020/2021 budeme otevírat jednu 1. třídu.

 

Potřebné doklady k zápisu

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce
  • u cizinců povolení k pobytu