Informace ke stažení

1. Organizace prvního týdne školního roku

1. září 2021 středa:

 • příchod dětí do 8:00 hodin před školu, slavnostní přivítání, přesun se svým „patronem/kou“ (bude držet cedulku se jménem Vašeho dítěte) a třídní učitelkou do třídy, rozdávání pomůcek, učebnic atd. Předpokládaný konec kolem 9:30 hodině.
 • první den ve škole dostanou děti Slabikář, učebnice a pracovní sešity. Školní aktovky tedy s sebou.
 • pro případné zájemce je možnost oběda a školní družiny, je nutné nahlásit to paní třídní učitelce hned ráno

 

Následující dny 2. – 3. září 2021 bude vyučování probíhat dle rozvrhu

 

2. Seznam pomůcek pro prvňáčky, které opatří rodiče:

 • penál
 • pastelky – doporučuji trojhranné a k nim vhodné ořezávátk
 • černá tuš
 • temperové barvy, vodové barvy
 • štětce: plochý štětec, kulatý štětec (silný, tenký)
 • hadřík, kelímek, podložka
 • nůžky- kovové
 • 3x tužka č. 1 a 2
 • guma, pravítko (20 cm)
 • voskovky
 • plastelína
 • pracovní zástěra (stačí stará košile nebo tričko)
 • lepidlo
 • barevné papíry
 • balík špejlí
 • kufřík A4
 • cvičební úbor a cvičky, raději tenisky se světlou podrážkou (označené jménem)
 • přezůvky (označené jménem)
 • blok

 

 3. Školní družina

 • Provoz ranní družiny je od 6:30 hodin do 7:40 hodin.
 • Každý den, po skončení vyučování, přebírá děti paní vychovatelka, odvádí je do školní jídelny. Potom pokračuje volný nebo organizovaný program ŠD.
 • Odpolední činnost ŠD končí v 17:30 hodin.
 • Výše školného ve školní družině činí 250,-Kč za 1 měsíc. Škola upřednostňuje bezhotovostní platbu převodem na účet č. 30015-6126309/0800.
 • Platbu je nejvhodnější uskutečnit ve dvou splátkách: 1. splátka ve výši 1 000,-Kč na období září – prosinec, 2. splátka ve výši 1 500,-Kč na období leden – červen
 • Plaťte prosím vždy k 15. dni v měsíci daného období, tzn. k 15 září a k 15. lednu. Do poznámky k platbě uveďte prosím jméno dítěte.
 • Platbu v hotovosti můžete uskutečnit u vedoucí vychovatelky ŠD pí Šafářové nebo v kanceláři školy.
 • Přihlášku obdrží rodiče na začátku školního roku od vedoucí školní družiny.

 

4. Volnočasové aktivity

 • Zajišťuje Centrum volného času Botič, nabídku kroužků na školní rok 2021/2022 obdrží žáci hned na začátku školního roku.

 

 

5. Školní jídelna

 • Rodiče nových žáků vyplní přihlášku ke stravování v kanceláři školní jídelny
 • Stravné ve školní jídelně je možné platit v hotovosti přímo v jídelně školy v době výdeje obědů nebo převodem na účet 19-2827760277/0100 zadáním trvalého příkazu na období září – červen.
 • Výše měsíční platby se stanovuje podle průměrného počtu stravovacích dnů.
 • Každý žák (zákonný zástupce) si zakoupí kartu nebo čip strávníka a má možnost volby ze dvou jídel.
 • Cena oběda pro I. stupeň (žáci 6 – 10 let) je stanovena na 26,- Kč
 • Odhlašování obědů: do 7:30 hod
 • Výdej obědů: 11:45 - 14:00 hod

Telefon: 224 923 129

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí ŠJ: Petra Somrová

 

 6. Další programy

 • Škola je zapojena do programu školního mléka – informace a kartičky na odběr mléka z mléčného automatu předá dětem hospodářka školy na začátku školního roku.
 • Projekt Ovoce do škol – děti dostávají jednou týdně zdarma ovoce nebo zeleninu.

 

7. Omluvy žáků

 • V případě nemoci žáka nebo jiné události je potřeba omluvit jeho nepřítomnost do 3 dnů.
 • Je možné zavolat do kanceláře školy na telefon 224 918 843, nebo využít školní e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Žádost o uvolnění z povinné docházky na dobu delší než dva dny předává zákonný zástupce třídní učitelce.

 

8. Školní poradenské centrum (ŠPC)

 • Hlavní náplní ŠPC je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků s ohledem na jejich individuální možnosti – řešení příčin slabého prospěchu, pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů.
 • ŠPC se zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol.
 • Nedílnou součástí jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami.
 • ŠPC nepracuje pouze se žáky, své poradenské služby nabízí také rodičům, stejně jako všem učitelům.
 • Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce.
 • Souhlasu není potřeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka.
 • Poradenské služby zajišťuje školní psycholog, školní speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence.

 

V případě potřeby komplexního diagnostického psychologického vyšetření mohou rodiče využít služby školního poradenského pracoviště:

Pedagogicko - psychologická poradna

Francouzská 56, Praha 10, 101 00

Objednání na telefonu: 267 997 020 nebo 267 997 021 k paní psycholožce Renatě Míkové, která má v kompetenci naší školu

 

 

Přejeme našim prvňáčkům hodně úspěchů a těšíme se na spolupráci s Vámi!