Školní rok 2017/2018 -  pouze dálkové studium

Výuka v jednotlivých předmětech  probíhá podle učebních plánů ŠVP Klokan pro 9. ročník. Prostor je také věnován opakování učiva z nižších ročníků v předmětech, kde je návaznost učiva nezbytná k pochopení nové látky. Dokument je dostupný na webových stránkách školy, téměř všem heslům z plánu učiva by studenti měli být schopni porozumět a vysvětlit je.

Termíny konzultací:

úterý:  3. října 2017, 7. listopadu 2017, 12. prosince 2017, 13. února 2018, 13. března 2018,
             10. dubna 2018, 15. května 2018

Konzultace se konají v budově Základní školy, Praha 2, Botičská 8 v 2. patře v učebně fyziky.
S sebou si přineste sešity, psací potřeby a přezůvky.
Na kopírování výukových materiálů přineste na první konzultaci balík kancelářského papíru.

Rozvrh hodin

Čas Vyučující Předmět
0. h (7,30 – 8,50) pí uč. Matějíčková Ov
1. h (8,00 – 8,45) pí uč. Tetivová Čj, Vv, Sp
2. h (8,55 – 9,40) p uč. Svoboda F, Ch
3. h (10,00 – 10,45) pí uč. Adamová M
4. h (10,55 - 11, 40) pí uč. Štambergová Př, Z
5. h (11,50 – 12,35) pí uč. Bernatová D, Hv
6. h (12,45 – 13,30) pí uč. Peková Aj

Z Vv, Sp (pí uč. Tetivová), Hv (pí uč. Bernatová) a Tv (pí uč. Šmídová) nebudou konzultace, pouze zkouška na základě vypracovaných úkolů.

Závěrečné zkoušky: 

 1. termín od 8.1.2018 do 12.1.2018

 2. termín od 4.6.2018 do 15.6.2018