Aktuality

Charitativní projekty

!!!BLÍŽÍ SE KVĚTINOVÝ DEN - 30. 9. 2020. PROSÍME, PŘEČTĚTE SI INFORMACE NÍŽE!!!

více

"Každý občas potřebuje svou světlušku, aby viděl ty, co žijí ve tmě..."

Den, kdy svítí světlušky, resp. V září světlušky září je celonárodní charitativní sbírka, kterou organizuje Nadační fond Českého rozhlasu Světluška. "Světluška provází děti a dospělé s těžkým zrakovým postižením na jejich cestě k samostatnosti." Finanční prostředky získané prodejem sbírkových předmětů jsou obecně využívány na podporu a zkvalitnění života nevidomých v České republice, konkrétně se jedná např. o nákup speciálních pomůcek, osobní asistenci, přepis učebnic do Braillova písma, výcvik vodících psů, integraci zrakově postižených žáků do bežných škol a financování projektů. Světluška se soustřeďuje na pomoc konkrétním lidem, o čemž se můžete přesvědčit v krátkých videofilmech zde.

Vždy v první polovině září se koná sbírková akce, během níž se dobrovolní prodejci pomocí tykadel a křídel přestrojí za světlušky a vydají se rozsvěcovat ulice českých měst. Finanční příspěvky za drobné předměty (silikonové náramky, odznaky, tykadla, magnety, píšťalky aj.) shromažďují do zapečetěných lucerniček. Den, kdy svítí světlušky je akce mediálně známá a podporovaná řadou českých známých osobností.

ZŠ Botičská se této akce aktivně zúčastnila v roce 2011, v roce 2013,v roce 2014 a v roce 2015. Žáci druhého stupně se stali světluškami, aby "posvítili" na cestu nejen žákům a zaměstnancům školy, ale též obyvatelům Prahy 2. Pokaždé se jim podařilo prodat téměř všechny sbírkové předměty, které mají k dispozici. Certifikát ze sbírky uskutečněné v roce 2013 si prohlédněte zde.

Za tři ročníky, kterých se žáci ZŠ Botičská zatím zúčastnili, se jim podařilo nashromáždit přes 100 000,- Kč pro Nadační fond Světluška!

Je velmi pravděpodobné, že i v dalších ročnících této sbírky se objeví dobrovolnící ZŠ Botičská a pokusí se o naplnění svých lucerniček mincemi i bankovkami, které posléze pomohou podpořit a zkvalitnit život nevidomých v ČR.

Den, kdy svítí světlušky 2013

Den, kdy svítí světlušky 2014

Den, kdy svítí světlušky 2015

Nadační fond ČRo Světluška zodpovídá za další akci související se světem nevidomých, která jej přibližuje osobám bez zrakového postižení. Řec je o projektu Kavárna POTMĚ. Jedná se o kavárnu, kde je absolutní tma, a kde obsluhují nevidomí kavárníci. V červnu 2013 navštívili kavárnu zájemci z tehdejší VI. třídy. Info a foto z jejich návštěvy naleznete ZDE. V červnu 2014 se do kavárny vypravila skupinka zájemců z 2. stupně, více ZDE.

Svět nevidomých se snažíme poznávat a chápat i na jiných kulturních akcích, které již s Nadačním fondem ČRo nesouvisejí. Mnoho tříd ZŠ Botičská navštívilo originální Neviditelnou výstavu a dvě z nich také interaktivní výstavu Moje cesta (info a foto ZDE) organizovanou projektem Chodící lidé.

"Tiká v každé rodině..."

Květinový den je tradiční veřejná celostátní charitativní sbírka, kterou v České republice již od roku 1996 organizuje Liga proti rakovině Praha. Liga proti rakovině Praha stanovuje cíle sbírky Květinového dne takto:

1. preventivní působení na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi, výchova ke zdravému životnímu stylu jako preventivnímu opatření,

2. získání prostředků na boj proti rakovině nabízením kvítku měsíčku lékařského na stužce, které jsou následovně využity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzkumu, vybavení onkologických center.

Každý ročník sbírky je zaměřen na konkrétní typ nádorového onemocnění, jemuž je přizpůsoben obsah informačních letáků a doprovodných akcí. Sbírkovým předmětem je květ měsíčku lékařského na stužce, jejíž barva se každoročně mění. Minimální prodejní cena tohoto předmětu činí 20,- Kč.

Zájemci z řad žáků druhého stupně ZŠ Botičská se od roku 2011 řadí mezi dobrovolné prodejce a ve žlutých dobrovolnických tričkách putují ulicemi Prahy 2 a sousedních městských částí, aby se pokusili naplnit cíle Ligy proti rakovině Praha. Nutno říci, že se jim v tomto ohledu velmi daří:

Za poslední čtyři ročníky Květinového dne dokázali dobrovolníci ze ZŠ Botičská získat neuvěřitelných 200 000,- Kč na konto Ligy proti rakovině Praha!

ZŠ Botičská kromě vyslání dobrovolníku podporuje Květinový den též tak, že její žáci a zaměstanci zakupují kytičku na stužce. Dobrovolníci před tím, než vyrazí do ulic obejdou všechny třídy, jejichž žáci jsou díky třídním učitelkám informování o účelu sbírky a neváhají přispět. Přispívají také paní učitelky a páni učitelé, kuchařky, školník, uklízečky, vedení školy a hospodářky.

Za tuto aktivní pomoc v boji proti rakovině získává ZŠ Botičská poděkování organizátora v podobě oficiálního certifikátu. Certifikát z některého ročníku si lze prohlédnout zde.

Květinový den 2017

Květinový den 2015

Květinový den 2014

Květinový den 2013

Důležitá upozornění

Informace ke kroužkům 2020/21

Aktuální informace ke kroužkům naleznete ZDE.

Čísla účtů pro platby za žáky jsou:

školy v přírodě, zahraniční zájezdy            6126309/0800            
kroužky                                                          27-6126309/0800
školní družina                                               30015-6126309/0800

Víš o někom, kdo se ve škole necítí dobře?

NENECH TO BÝT a něco udělej: anonymně o tom informuj ZDE. Není nic jednoduššího než pomoct, zkus to i TY!

Školní noviny

Děti pro Vás připravily školní noviny. Nahlédnout můžete ZDE a ZDE.